Cơ Sở Sản Xuất Kẹo Cu Đơ Phong Nga

Giới thiệu về cu đơ phong nga

Nếu như ở Thanh Hóa có bánh gai, ở Quảng Ngãi có kẹo gương thì ở Hà Tĩnh có kẹo cu đơ. Một đặc sản khiến bao người con của quê hương "Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh", hay khách thập phương đã từng một lần được nếm thử thì khó có thể quên.Kẹo cu đơ lúc...

← Lùi lại

Danh hiệu tiêu biểu đạt được